נתנאל סמריק מראיין שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה